Dezelfde privileges voor toegang tot een railterminal of luchthaven, gelden voor GLE Group ook op de kade. Aan deze unieke toegang zitten voor een klant meerdere voordelen en win-win situaties: Wanneer een trailer van een ferry afkomt en er bestaat schade aan deze trailer, is dat veelal gebeurd tijdens de overtocht op de boot. Een controle kan direct bij aankomst op de kade worden uitgevoerd en eventuele ontstane schade op de boot komt ter rekening van de ferry operator.
De klant heeft hierdoor minimale vertraging zonder vervolgschade aan zijn voertuig, en de reparatie kan bij de betreffende rederij geclaimd worden en eventueel onder garantie worden betaald. Dubbele winst dus.
Naast controles en de reparatie van eventuele schades, kan GLE Group ook tijdens de wachttijd van een trailer op een charter of haulier, preventieve inspectie en onderhoudswerkzaamheden aan de oplegger uitvoeren. Denk hierbij aan het controleren van banden; het nakijken van het profiel, het meten of bijpompen van de bandenspanning, het controleren en eventueel herstellen van de spanbanden voor ladingzekering en zeil- of bovenbouw herstellingen. Dit alles wordt tijdens de stilstand van de trailer, in de wachttijd uitgevoerd om zo min mogelijk vertraging voor de trailer te creëren en dus een optimale business inzet voor de klant te bewerkstelligen!